Úvodní ustanovení

Internetový obchod  firmy  HAMÁK vzducho-klima s.r.o..  se řídí Nákupním řádem, který přesně stanoví práva a povinnosti provozovatele (prodávajícího) a zákazníka (kupujícího). Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku - elektronické pošty.

Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 1. Smlouva o koupi věci nabízené naším internetovým obchodem je uzavřena okamžikem obdržení Vaší objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 2. Po obdržení řádně vyplněné objednávky Vám náš internetový obchod formou elektronické pošty potvrdí, že Vaše objednávka byla přijata.
 3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce nebo místo, na kterém se dohodnete s obchodním zástupcem.
 4. Platba je provedena formou dobírky, zálohové faktury, nebo v hotovosti.
 5. Zboží je dodáno osobně prostřenictvím obchodního zástupce, dobírkou prostřednictvím spediční firmy, nebo převzetím na adrese společnosti.
 6. Zboží se stává majetkem kupujícího v okamžiku jeho převzetí za podmínky zaplacení kupní ceny a případně poštovného.
 7. Podáním závazné objednávky kupující souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího), je-li v originálním a bezvadném obalu , bez známek užívání nebo opotřebování. Při vrácení zboží v poškozeném obalu si prodávající účtuje skonto ve výši 10 - 35 % dle stavu poškození. Při zaslání zboží je určující datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku dohodnutým způsobem. Zboží objednané na zakázku a potvrzené závaznou objednávkou nelze vrátit.
 2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít.
 4. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.
 5. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli internetového obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou formu.

Ochrana osobních dat

 1. Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
 2. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
 3. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem . Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.